Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tây Bắc

https://pdt.utb.edu.vn


Quy định về việc thu học phí đối với học viên cao học

MỨC THU HỌC PHÍ HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-ĐHTB ngày 01/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc)

Đơn vị tính: nghìn đồng
STT                     Năm học
Nhóm ngành
2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
1 Khoa học xã hội 9.150 10.050 11.100 12.150
2 Khoa học tự nhiên 10.800 11.850 13.050 14.400

Học phí của học viên cao học được thu theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây