Báo cáo quá trình đào tạo Sau đại học giai đoạn 2012 - 2017

Thứ sáu - 15/12/2017 15:05
                                                          BÁO CÁO
                     ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

I. Khoá 1 (2012 – 2014)
1.1. Quá trình đào tạo
- Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
- Số lượng học viên trúng tuyển: 33 học viên
- Số lượng học viên nhập học: 32 học viên
1.2. Kết quả công tác đào tạo
- Số lượng học viên tốt nghiệp: 32 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%/ số nhập học
1.3. Hợp tác đào tạo sau đại học
- Mời 3 giảng viên thỉnh giảng gồm:
1 PGS.TS Dương Quốc Việt Trường ĐHSP Hà Nội
2 GS.TS Bùi Văn Nghị Trường ĐHSP Hà Nội
3 GS.TSKH Đỗ Đức Thái Trường ĐHSP Hà Nội
II. Khoá 2 (2013 – 2015)
2.1. Quá trình đào tạo
- Ngành đào tạo:
+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
+ Ngôn ngữ Việt Nam
- Số lượng học viên trúng tuyển: 77 học viên
- Số lượng học viên nhập học: 77 học viên
Trong đó:
+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 29 học viên
+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 48 học viên
2.2. Kết quả công tác đào tạo
- Số lượng học viên tốt nghiệp: 75 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 97,4%/ số nhập học
- 02 Học viên không hoàn thiện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
2.3. Hợp tác đào tạo sau đại học
Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:
1 TS. Đoàn Trung Cường Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
2 GS. Bùi Văn Nghị Trường ĐHSP Hà Nội
3 PGS.TS Vũ Thế Khôi Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 06 giảng viên gồm:
1 GS.TS Đỗ Việt Hùng Trường ĐHSP Hà Nội
2 GS.TS Bùi Minh Toán Trường ĐHSP Hà Nội
3 GS.TS Nguyễn Văn Khang Viện Ngôn ngữ
4 GS.TS Diệp Quang Ban Trường ĐHSP Hà Nội
5 GS.TS Nguyễn Đức Tồn Viện Ngôn ngữ
6 GS.TS Trần Trí Dõi Đại học KHXH & Nhân Văn
III. Khoá 3 (2014 – 2016)
3.1. Quá trình đào tạo
- Ngành đào tạo:
+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
+ Ngôn ngữ Việt Nam
+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học
- Số lượng học viên trúng tuyển: 43 học viên
- Số lượng học viên nhập học: 39 học viên
Trong đó:
+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 15 học viên
+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 15 học viên
+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 09 học viên
3.2. Kết quả công tác đào tạo
- Số lượng học viên tốt nghiệp: 39 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%/số nhập học
3.3. Hợp tác đào tạo sau đại học
- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:
1 TS. Đoàn Trung Cường Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
2 GS.TS Bùi Văn Nghị Trường ĐHSP Hà Nội
- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:
1 GS.TS Nguyễn Thiện Giáp Đại học KHXH & Nhân Văn
2 GS.TS Nguyễn Văn Khang Viện Ngôn ngữ
3 GS.TS Nguyễn Văn Hiệp Viện Ngôn ngữ
- Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:
1 GS.TS Lê Thị Phương Nga Trường ĐHSP Hà Nội
2 PGS.TS Nguyễn Thị Thấn Trường ĐHSP Hà Nội

IV. Khoá 4 (2015 – 2017)
4.1. Quá trình đào tạo
- Ngành đào tạo:
+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
+ Ngôn ngữ Việt Nam
+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học
+ Sinh học thực nghiệm
- Số lượng học viên trúng tuyển: 66 học viên
- Số lượng học viên nhập học: 65 học viên
Trong đó:
+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 25 học viên
+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 23 học viên
+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 07 học viên
+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 10 học viên
4.2. Kết quả công tác đào tạo
- Số lượng học viên tốt nghiệp: 64 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 98,5%/ số nhập học
4.3. Hợp tác đào tạo sau đại học
- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:
1 TS. Đoàn Trung Cường Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
2 GS. Bùi Văn Nghị Trường ĐHSP Hà Nội
- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 04 giảng viên gồm:
1 GS.TS Đỗ Việt Hùng Trường ĐHSP Hà Nội
2 GS.TS Nguyễn Văn Khang Viện Ngôn Ngữ
3 GS.TS Phạm Hùng Việt Viện Từ điển học & Bách khoa thư
4 GS.TS Trần Trí Dõi Đại học KHXH & Nhân Văn
- Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:
1 TS. Nguyễn Thị Thu Ngà Trường ĐHSP Thái Nguyên
2 TS. Điêu Thị Mai Hoa Trường ĐHSP Hà Nội
3 PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thuỷ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

V. Khoá 5 (2016 – 2018)
5.1. Quá trình đào tạo
- Ngành đào tạo:
+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
+ Ngôn ngữ Việt Nam
+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học
+ Sinh học thực nghiệm
- Số lượng học viên trúng tuyển: 42 học viên
- Số lượng học viên nhập học: 41 học viên, đạt tỉ lệ 51,25% so với chỉ tiêu tuyển sinh
Trong đó:
+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 20 học viên
+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 15 học viên
+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 06 học viên
5.2. Kết quả công tác đào tạo
- Số lượng học viên tốt nghiệp: dự kiến 42 học viên (trong đó có 1 học viên khoá 4)
5.3. Hợp tác đào tạo sau đại học
- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:
1 TS. Đoàn Trung Cường Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
2 GS. Bùi Văn Nghị Trường ĐHSP Hà Nội
- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:
1 GS.TS Đỗ Việt Hùng Trường ĐHSP Hà Nội
2 GS.TS Nguyễn Văn Khang Viện Ngôn Ngữ
3 GS.TS Phạm Hùng Việt Viện Từ điển học & Bách khoa thư
VI. Khoá 6 (2017 - 2018)
6.1. Quá trình đào tạo
- Ngành đào tạo:
+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
+ Ngôn ngữ Việt Nam
+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học
+ Sinh học thực nghiệm
- Số lượng học viên trúng tuyển: 75 học viên
- Số lượng học viên nhập học: 74 học viên, đạt tỉ lệ 92,5% so với chỉ tiêu tuyển sinh
Trong đó:
+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 32 học viên
+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 10 học viên
+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 06 học viên
+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 26 học viên
5.2. Hợp tác đào tạo sau đại học
- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán dự kiến mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:
1 TS. Đoàn Trung Cường Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
2 GS. Bùi Văn Nghị Trường ĐHSP Hà Nội
- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Namdự kiến mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:
1 GS.TS Nguyễn Văn Khang Viện Ngôn Ngữ
2 GS.TS Phạm Hùng Việt Viện Từ điển học & Bách khoa thư

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi