Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tây Bắc

https://pdt.utb.edu.vn


Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản                             
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/1_0.png
2. Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học                           
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/2_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/2_1.png
3. Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực                                
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/3_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/3_1.png
4. Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin                                 
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/4_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/4_1.png

5. Hội đồng Giáo sư ngành Dược học                             
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/5_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/5_1.png
6. Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa                             
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/6_0(1).png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/6_1.png
7. Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải                       
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/7_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/7_1.png
8. Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học                                
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/8_0.png

9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm                                
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/9_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/9_1.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/9_2.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/9_3.png
12. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ                        
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/12_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/12_1.png
13. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế          
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/13_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/13_1.png
14. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học                              
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/14_0.png
15. Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim                               
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/15_0.png
16. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học                              
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/16_0.png
17. Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp                           
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/17_0.pnghttp://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/17_1.png
18. Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học 
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/18_0.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/18_2.png
19. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học                                
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/19.png
20. Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học                                
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/20.png

21. Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi     
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/21.png
22. Hội đồng Giáo sư ngành Toán học                                
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/22_1.png
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/22_0.png
23. Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học                                
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/23.png24. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao     
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/24_0.png   
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/24_1.png
25. Hội đồng Giáo sư ngành Văn học                                
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/25_0.png
26. Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý                 
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/26_0.png              
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/26_1.pnghttp://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/26_2.pnghttp://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/26_3.png
27. Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc          
http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/27_0.png                 http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/27_1.png
28. Hội đồng Giáo sư ngành Y học                     http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/28_0.png     http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/28_1.pnghttp://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/Images/2019/dat2019/28_2.png                       
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây