Giới thiệu về phòng Đào tạo - Trường Đại học Tây Bắc

1. Quá trình thành lập:
- Năm 1961: Phòng Giáo vụ.
- Năm 2001: Phòng Đào tạo.
- Năm 2013: Phòng Đào tạo Đại học.
- Năm 2020: Phòng Đào tạo (sáp nhập Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học).
2. Số lượng cán bộ, viên chức hiện tại:
- Tổng số: 14 người. Trong đó: 02 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ, 03 Cử nhân
- Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A - Trường Đại học Tây Bắc

TT Họ và tên Chức vụ/vị trí công tác Số điện thoại Email
1 TS. Đỗ Hồng Đức Trưởng phòng 0982143838  
Bộ phận Đào tạo Sau đại học    
2 TS. Khổng Cát Cương Phó Trưởng phòng 0915261639  
3 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên 0974699345  
4 CN. Đặng Thị Minh Huệ Chuyên viên 0936837266  
5 ThS. Lê Thị Thanh Huyền Chuyên viên 0975528805  
Bộ phận Đào tạo Đại học chính quy    
6 ThS. Phan Thanh Hải Phó Trưởng phòng    
7 ThS. Đào Tiến Dũng Chuyên viên    
8 ThS. Hoàng Văn Minh Chuyên viên 0989505840  
9 ThS. Nguyễn Tây Sơn Chuyên viên 0979060685  
10 CN. Phạm Hữu Cường Chuyên viên    
Bộ phận Đào tạo Đại học vừa làm vừa học, bồi dưỡng    
11 ThS. Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng phòng 0976163969  
12 CN. Vũ Thị Loan Chuyên viên    
Bộ phận cấp phát văn băng, chứng chỉ    
13 ThS. Nguyễn Thị Huệ Phương Chuyên viên 0914231175  
3. Chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện một số nội dung chính sau:
- Xây dựng Kế hoạch chiến lược về công tác đào tạo;
- Xây dựng Kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo từng năm học của Trường;
- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng sư phạm ở tất cả các loại hình đào tạo;
- Mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân;
- Tổ chức Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm, Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch…;
- Tổ chức liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân;
- Tổ chức, quản lý việc biên soạn, in ấn, xuất bản giáo trình theo kế hoạch của Nhà trường;
- Thực hiện nhiệm vụ kết nối và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực đào tạo;
- Cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
4. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
4.1. Phòng Giáo vụ (1961 - 2001)
STT Họ tên Trưởng phòng Thời gian đảm nhiệm
1 Văn Thọ 1961 - 1969
2 Phạm Vũ Hải 1970 - 1975
3 Nguyễn Đức Khiêm 1975 - 1976
4 Hoàng Siêng 1976 - 1978
5 Bế Văn Đạm 1978 - 1979
6 Lò Tiến Thâm 1980 - 1995
7 Nguyễn Văn Đệ 1995 - 2001
 4.2. Phòng Đào tạo (2001 - 2013):
STT Họ tên Trưởng phòng Thời gian đảm nhiệm
1 Nguyễn Văn Đệ 2001 - 2002
2 Đinh Thanh Tâm 2002 - 2007
3 Phạm Minh Thông 2007 - 2013
 4.3. Phòng Đào tạo Đại học (2013 - 2019):
STT Họ tên Trưởng phòng Thời gian đảm nhiệm
1 Đỗ Hồng Đức 2013 - 2019
 4.4. Phòng Đào tạo (01/2020 - nay)
STT Họ tên Trưởng phòng Thời gian đảm nhiệm
1 Đỗ Hồng Đức Từ 01/2020 đến nay

5. Thành tích:
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Nhiều năm được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
- Nhiều năm được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.
- Các cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen:
1. Lò Tiến Thâm
2. Nguyễn Văn Đệ
3. Đinh Thanh Tâm
4. Đỗ Hồng Đức
5. Phạm Minh Thông

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi